Terminaltraktoren – hvem kalder du på, når det bliver rigtig tungt?

Terminaltraktoren – hvem kalder du på, når det bliver rigtig tungt?

Terminaltraktoren ligner måske ikke så meget en traktor af udseende. Terminaltraktoren ligner nok i stedet mere en lastbil end en traktor, når man kigger på de fleste af disse forskellige maskiner. Men hvad terminaltraktoren har til fælles med en traktor er dens evne til at trække. Og gerne et tungt læs. Terminaltraktoren trives nemlig, som overskriften ”hvem kalder du på, når det bliver rigtig tungt?” giver en forudanelse om, allerbedst, når den kan gå i karambolage med rigtige tunge ting. Dette er dens formål, eller dens ”telos”, som det hedder i filosofisk fagsprog. Terminaltraktoren er nemlig udtænkt og fremstillet med henblik på, at den skal kunne løfte tunge ting. Selvfølgelig også på bestemte steder. Kan du gætte, hvor disse steder mon kunne være henne? Tænk dig godt om, hvis du ikke allerede har gættet det. Terminaltraktoren er selvfølgelig hjemmevant på… terminaler. Dette giver jo næsten sig selv. Lufthavnsterminaler og lignende (f.eks. havne) er steder, hvor man godt kan forvente at rende ind i disse maskiner. Terminaltraktoren kan man godt forvente at rende ind i her.

Terminaltraktoren – forskelle mellem denne maskine og en gaffeltruck

For at optegne terminaltraktorens funktioner helt klart op, så synes jeg, at det giver mening at sammenligne den med en anden fragtmaskine, nemlig gaffeltrucken. På denne måde gennem en analyse af forskelle og ligheder vil terminaltraktoren (og nok også gaffeltrucken) fremstå klarere for læseren (ja, dig). Lad os allerførst komme med den mest elementære forskel og lighed. Ligheden er, at terminaltraktoren og trucken begge deler det samme formål. Deres funktion er med andre ord konstitueret af netop den samme funktion: at fragte ting. Den elementære forskel er, at der er tale om helt forskellige maskiner af udseende. Terminaltraktoren ligner en lille lastbil, og trucken har på sin side to gafler, som den kan løfte med, som denne lille lastbil ikke har. Denne lille lastbil, lige som alle andre lastbiler, fragter i stedet varer og andet gods vha. anhængere. Det er med andre ord vogne, som denne lastbil trækker, hvori det fragtede gods befinder sig. Denne lille lastbil er dog (vist nok) også i stand til at fragte noget tungere gods, end trucken er. Det giver dog ikke mening at tale om, hvilken af maskinerne, som er den bedste, da det i stedet handler om, hvilke opgaver man skal have løst. Den ene maskine vil være bedre til det ene, hvor den anden vil være bedre til netop det andet.

Terminaltraktoren – en pålidelig maskine

Terminaltraktoren er altså en noget så pålidelig maskine, og du kan være forvisset om, at du trygt og sikkert kan vælge at købe denne maskine, hvis du da er på udkig efter en sådan. Ellers spred gerne det glædelige budskab om, at denne maskine er noget så god. Tak for dette, og tak fordi du valgte at læse denne artikel til ende. Jeg håber af hele mit hjerte, at du har fået noget ud af den, og at jeg ikke har spildt din tid.