Må du opføre en garage i skel

Må du opføre en garage i skel, er et spørgsmål, som en landinspektør ofte må forholde sig til. Der er nemlig forskellige regler for hvilke bygninger, du må bygge i skel, og hvor højt du må bygge i et naboskel.

Det er tilladt at opføre en ny garage i naboskel, da en garage hører ind under kategorien af sekundære bygninger, som ikke er beregnet til beboelse eller længerevarende ophold. Det er nemlig kun sekundære bygninger, der må opføres i skel.

Gældende regler for at opføre en garage i skel

Så længe du overholder en række gældende regler, må du opføre en garage i skel.

Du må som hovedregel ikke bygge højere end 2,5 m i skel, og ingen af delene af bygningen må være højere end de 2,5 m. Derudover skal du undersøge lokalplanen for dit område, om der er nogle specielle regler for byggeri i naboskel, og du skal også undersøge, om der er nogle særlige begrænsninger i forhold til servitutter på din grund.

Du skal også kende forskellige regler, alt efter om garagen bygges i forlængelse af dit hus, eller om den er fritstående. Det er kun, når der er tale om fritstående garager eller carporte, at du må opføre en garage mindre end 2,5 m fra naboskel.

Ved en fritstående garage i skel, skal du være opmærksom på længden af garagen, som normalt ikke må være mere 12 m. Tagvand skal også kunne holdes på egen grund.

 

Hegnsloven

Det er vigtigt at kende til hegnsloven. Du har ret til at fjerne fælles beplantning mellem dig og din nabo, hvis din nye garage bygges helt ud til skellinien. Herefter fungerer bygningen som nyt skel, og så må du opføre en garage i skel, i stedet for det fælles hegn.