Dækkes udgifterne til syn og skøn af din retshjælpsforsikring? Bliv klogere på sagførerne.com

Er et byggeri gået skævt, og står du tilbage med en sag om byggesjusk eller fejl og mangler? Så tag kontakt til Sagførerne allerede i dag og få al den juridiske hjælp, du har behov for. De hjælper dig både med at arrangere syn og skøn og fastslå, om udgifterne til dette dækkes af din retshjælpsforsikring. De fleste har en retshjælpsforsikring som en del af deres husforsikring.

 

Afgør retssager om byggesjusk med syn og skøn

Syn og skøn er et af de vigtigste værktøjer i byggerelaterede tvister. Det bruges nemlig til at fastslå bl.a. om der er tale om fejl og mangler, hvad årsagen til disse er, hvordan de kan udbedres håndværksmæssigt korrekt, og hvad denne udbedring vil koste. Det afklares ved at lade en uafhængig ekspert på området gennemgå de ting, der er tvist om. På den måde kan sagen efterfølgende afgøres på et juridisk grundlag. Dette hjælper Sagførerne med at sætte i stand for dig, så du står stærkt i din sag. Din advokat sørger også for, at der stilles de rigtige spørgsmål til skønsmanden, så du kan få den optimale ekspertvurdering af sagen.

 

Med en dygtig advokat ved din side, kan du være sikker på, at du får den optimale hjælp i din sag, så du kan få en endelig afgørelse og komme videre. Advokaterne hos Sagførerne er specialiserede i netop byggesager og har stor erfaring med både lovgivningen og lignende sager, som de nu kan bruge til at hjælpe dig. De er derfor ideelle rådgivere, hvis du ender i en byggesjuskssag. I byggesager er det nemlig meget vigtigt, at den advokat du gør brug af, både er juridisk kompetent og erfaren indenfor byggesager. Ofte kræves det, at advokaten har et relativt stort kendskab til byggetekniske forhold for at advokaten kan varetage dine interesser bedst muligt. Derfor er det særligt vigtigt, at du bruger en specialiseret advokat på området.

 

Du kan på www.sagfoererne.com, læse meget mere om både syn og skøn, byggesjusk reglerne på området, og hvad dine muligheder er, hvis du oplever problemer med kvaliteten af det udførte arbejde, materialerne eller lignende.

 

Sagførerne tjekker også om din retshjælpsforsikring dækker

Hvis du skal have afgjort en byggesag, vil der næsten altid være omkostninger forbundet hermed. Særligt hvis der skal afholdes syn og skøn, som bestemt ikke er gratis. Heldigvis har de fleste boligejere en retshjælpsforsikring, som dækker en del af udgifterne. Har du en husforsikring, så vil denne i de fleste tilfælde inkludere en retshjælpsforsikring. En retshjælpsforsikring er en forsikring, som dækker udgifterne til retshjælp i de fleste af de sager, du som privatperson kan involveres i. Ofte vil det dog være et krav for at få forsikringsdækning, at du gør brug af en advokat.

 

Som en del af Sagførernes rådgivning, står de også for at tjekke, om din retshjælpsforsikring dækker. Din advokat vil normalt stå for at afklare om forsikringen dækker og sørge for at få ansøgt om dækning hos dit forsikringsselskab. På den måde kan du slippe billigst og med mindst muligt besvær.

 

Har du spørgsmål til syn og skøn, din retshjælpsforsikring eller et andet juridisk område, der relaterer sig til fast ejendom eller byggesager? Så kontakt Sagførerne, eller besøg sagfoererne.com. Den første samtale med en advokat er altid gratis, så du kan hurtigt få en umiddelbar vurdering af din sag, uden det koster dig noget. På hjemmesiden finder du en masse praktisk information og guides til reglerne på området.