Asfaltarmering er en fremtidssikret løsning i nye og gamle asfaltveje

I dag stilles der store krav til at bygningskonstruktioner er udarbejdet i stærke og holdbare materialer. På den måde opretholdes asfaltvejene i længst mulig tid. Bæredygtighed skal tænkes ind i processerne, når der skal udvikles/fremstilles forskellige underlagstyper. S&P reinforcement tilbyder asfalts forstærknings løsninger. Produkterne er fremstillet i S&Ps anlæg og sælges med det samme til slutkunden. Det er en glidende proces, hvor vejnettet styrkes ved produktion, så vejene er modstandsdygtige overfor diverse påvirkninger. 

Asfaltarmering styrker vejnettet og sikrer fremtidens drift 

Asfaltforstærkning hjælper med at reducere refleksion af eksisterende revner i overfladen af ​​asfaltbelægning. Det hjælper også med at reducere revnedannelse ved at udvide veje eller splejsning af asfalten. Der findes mange typer asfaltforstærkning. Asfaltarmering, som tilføjer asfalten ren styrke og reducerer dannelse af revner med sin store styrke ved kort forlængelse. Asfaltklud, der er et spændingsudjævnende lag, og ved at lade eksisterende revner bevæge sig uden at reflektere revnen til en ny overflade. Asfaltkomposit, består både af armering og asfaltklud, og har egenskaberne for begge typer.

Beton armering også kendt som armeringsnet er med til at forstærke betonkonstruktionen. Det sikrer at du får en stærk forankring i betonkonstruktionen. Ved større betonkonstruktioner, kan der indstøbes stålstænger i betonen. Det holder sammen på betonen, og modvirker at der opstår revner i betonen, og kan derfor være med til at give betonen øget levetid, hvilket også er godt for miljøet. I forhold til forbindingstyper er det lidt samme funktion for at styrke betonen, som når der skal styrkes asfalt ved fremstilling. Asfaltering skal have en stærk kvalitet for i mange år, at kunne tilbyde de bedst mulige betingelser for de kørende, som dagligt forbipassere vejene rundt omkring. 

Asfaltene er under pres og der er brug for flere veje i Danmark

Det danske vejnet er under pres og kræver langsigtede investeringer for at kunne modstå de mange biler, som påvirker asfaltvejene rundt om i det danske land. Asfaltarmering er vigtigt for at styrke fundamentet og give vejene den styrke, som kræves ved mange timers daglig drift sommer, efterår, vinter og forår. Danskerne bliver flere og flere, og det gør mængden af biler også, derfor skal der udvikles nye asfaltveje og forstærkes på nuværende asfaltveje. Det sætter også pres på udviklingen af nye asfaltveje, da der er problemer med kødannelse og øget trafikuheld.  Asfaltindustrien har sat nogen ord på påvirkninger af vores vejnet og hvilke problemer vi står overfor som samfund. Der skal sættes midler af til at sikre vejene langt ud i fremtiden.